gamlar (diziler)

Aynı zamanda “dizi” adı da verilen gam, belli bir kurala bağlı şekilde seslerin arka arkaya yazılmasıdır. Diyatonik diziler (majör ve minör gamlar) kendi içinde tam ve yarım seslerin belli kurallara göre yazılmasıyla oluşur.

 

Majör Gam

Ses aralarındaki aralığın 2 tam 1 yarım 3 tam 1 yarım şeklinde dizildiği gama Majör Gam denir.

 

Minör Gam

1 tam 1 yarım 2 tam 1 yarım 2 tam şeklinde sıralanan seslerin oluşturduğu diziye de Minör Gam denir. Minör diziler ilgili sesin yanında kullanılan “m” harfiyle belirtilir. Örneğin “Em, Dm, Am…”. Minör diziler kendi arasında 3’e ayrılır.

  • Melodik Minör
  • Doğal Minör
  • Armonik Minör

Melodik Minör: Doğal minör gamının 6. ve 7. mertebesinin “diyez” arızası almasıyla oluşur.

Doğal Minör: Minör gam kurallarına göre olan dizilere minör gam ya da minör dizi denir. 1 tam 1 yarım 2 tam 1 yarım 2 tam şeklinde sıralanan bu sesler Doğal Minörü oluşturur.

Armonik Minör: Doğal minör gamının 7. mertebesinin “diyez” arızası almasıyla oluşur.

Ayrıca gamlar hakkında daha detaylı bir bilgi için yan flüt kursumuza gelebilir, yan flüt dersimizde yan flüt ve gamlar hakkında daha fazla şey öğrenebilirsiniz. Yan flüt kursu İzmir hakkında bizimle buradan iletişime geçebilir, yan flüt dersi hakkında da detaylı bilgi alabilirsiniz.