SAMANYOLU
do-re-do-si-do-si-do-la-si-la-si-sol
(sol-la-si)
(sol-fa-mi)
sol la sol fa mi do re do si sol la si la si sol fa mi do re do si la sol fa mi do re do si sol la si lan si sol fa si do la sol fa sol mi

ARKADAŞIM EŞŞEK
re mi fa re do
re mi fa re do
re mi fa re do re
rere la la si sisi la sol sol si si la
sol sol si si la
la sol fa
mi mi sol fa mi re2
re2re2 do2 do2 si si la
sol sol si si la sol fa
mi mi sol fa mi re

HATIRLA SEVGİLİ
re fa la sol fa la
re fa la sol fa mi
mi fa sol fa mi sol la sib
la mi fa sol fa mi re
do# re mi do^si la
sibsib la sol fa la
sibsib la sol fa la sol fa mi re
mi fa sol fa mi re

OYNAYA OYNAYA
sol fa mi re rere fa mi re mi fa sol la
sol fa mi re re fa mi re do do
sol la si do do si do
sol do do si si do
si si la si do la sol sol la fa mi fa sol

MAÇKA YOLLARI
sol sol sol sol sol sol sol fa mi fa mi re rere
fa mi fa mi re do sol
fa mi fa mi re rere

İZMİR MARŞI
re la lalalalala si la sol si la re do si la sol
la sol fa mi fa fa la sol fa mi re fa mi re do# re

DÜĞÜN HALAYI
la sol la re la sol la
sol fa sol fa sol
fa mi fa mi fa mi re
fa fa mi mi fa fa mi
fa fa re re mi mi do do re

 

Yan Flüt de ses nasıl çıkarılır?

Öncelikle dudak pozisyonunuz tamamen doğal ve kapalı olacak şekilde sol elinizi ağzınıza yaklaştırın. Dudak […]