Yan Flüt akord edilir mi?
Evet yan flütten sesleri doğru çıkartmak için yan flüt de akort edilir. Yan flüt akorduyla ilgili videoda tüm ayrıntıları bulabilirsiniz. Yan flütle ilgili aklınıza takılan sorular için yan flüt kursumuza mail veya telefon yoluyla ulaşabilirsiniz.
Yan flütün doğru akortlanmasında akort cihazı kullanılır.
Bu akort yapılırken ağızlık mantarının ağızlık borusu üzerine yerleştirilme yeri ve ambişür denilen ağızlık mantarının boyutları flütün akordunu belirler. Ayrıca bütün bunların yanı sıra flütün fiziksel boyutları ve perde aralıkları da yan flütün akordunu etkilerler.
Yan flütün akordunu yaparken kullanılan akort aletinin kalitesi de çok önemlidir.
Eğer bu akort aleti doğru akortlanmamış ise sizin flütünüzün de akordu yanlış olur. Ayrıca yan flüt sabit perdeli bir müzik aleti olduğundan dolayı aslında akort gerektirmez. Sadece eğer çaldığınız yan flütler farklı markaların yan flütleri ise çok az da olsa ses farkı olabilir.
Yan flütlerin bir arada çalışılması durumlarında bazı ses farklılıkları olabilir.
Bu durumda imalatçı firmalar bu sorunu gidermek için üfleme deliğinin üzerinde bulunduğu başlık kısmı ile gövde arasındaki boşluğu biraz uzun bırakırlar. Bu şekilde bu aralık ayarlanarak çıkan sesin ince ve kalınlığı ayarlamış olur. Burada göz önünde bulundurulması gereken hususlardan birisi de metalden imal edilmiş olan yan flütler ısı genleşmelerinden çabuk etkileneceği için sabit sıcaklıkta bulundurulması iyi olur.