SAMANYOLU
do-re-do-si-do-si-do-la-si-la-si-sol
(sol-la-si)
(sol-fa-mi)
sol la sol fa mi do re do si sol la si la si sol fa mi do re do si la sol fa mi do re do si sol la si lan si sol fa si do la sol fa sol mi

ARKADAŞIM EŞŞEK
re mi fa re do
re mi fa re do
re mi fa re do re
rere la la si sisi la sol sol si si la
sol sol si si la
la sol fa
mi mi sol fa mi re2
re2re2 do2 do2 si si la
sol sol si si la sol fa
mi mi sol fa mi re

HATIRLA SEVGİLİ
re fa la sol fa la
re fa la sol fa mi
mi fa sol fa mi sol la sib
la mi fa sol fa mi re
do# re mi do^si la
sibsib la sol fa la
sibsib la sol fa la sol fa mi re
mi fa sol fa mi re

OYNAYA OYNAYA
sol fa mi re rere fa mi re mi fa sol la
sol fa mi re re fa mi re do do
sol la si do do si do
sol do do si si do
si si la si do la sol sol la fa mi fa sol

MAÇKA YOLLARI
sol sol sol sol sol sol sol fa mi fa mi re rere
fa mi fa mi re do sol
fa mi fa mi re rere

İZMİR MARŞI
re la lalalalala si la sol si la re do si la sol
la sol fa mi fa fa la sol fa mi re fa mi re do# re

DÜĞÜN HALAYI
la sol la re la sol la
sol fa sol fa sol
fa mi fa mi fa mi re
fa fa mi mi fa fa mi
fa fa re re mi mi do do re

 

Yan Flüt de ses nasıl çıkarılır?

Öncelikle dudak pozisyonunuz tamamen doğal ve kapalı olacak şekilde sol elinizi ağzınıza yaklaştırın. Dudak pozisyonunuzu hiçbir şekilde bozmadan iki dudağınızın arasında küçük ve oval bir üfleme deliği oluşturun. Bu delikten, elinizde yara varmış gibi serin bir hava vererek üfleyin, ama yukarıda da dediğim gibi kesinlikle dudağınızı şekilden şekle sokmayın, tamamen doğal dudak pozisyonunuzu muhafaza edin.

Üflerken şunu unutmayın, Karın kaslarınız sıkı olmalı. Flüt çalarken nefesinizin basıncını ayarlamak bu sayede mümkün olabilir. Soluma nefesinizi alıp verirken karnınız şişer ve iner. Flüt çalarken ise basınçlı bir hava söz konusu olur. Karın kaslarınız sıkı olacağı için nefes alıp vermede karnınızın şişip inmesi olmaz olmamalıdır da zaten. Flüte üfleyeceğiniz nefesin göğüs boşluğuna yani diyaframa depo edilmesi gerekir. Bundan, flüt çalarken bütün vücudunuzun kasılması anlaşılmamalıdır. Aksine, karın kaslarınızın dışında kalan kol, bacak, boyun kaslarının oldukça gevşek ve rahat olması gerekir.

 

 

* Flütünüzü sadece ağızlığı üfleme deliği ağzınıza gelecek şekilde alt dudağınıza oturtun.

 

 

* Üfleme deliği ile, dudaklarınız arasında oluşturduğunuz oval delik karşı karşıya gelsin. Bu esnada Başınız dik ve karşıya bakacak şekilde olmalı. Deliğin üzerini üst dudağınızla kapatmayın. Dudaklarınızı ileriye doğru uzatmayın. Dudaklarınız doğal pozisyonda kalsın.

Alnınızın ortasından çenenize inen çizgi ile flütünüzün eksen çizgisi 90 derecelik bir açı oluştursun. Flütünüz mutlaka yere paralel olsun. Bunu yaparken yukarıdaki fotoğrafı ve onun üzerindeki şekli iyice inceleyin.

Tüm bu çalışmaları ayna karşısında, ayakta, kendinizi ve dudaklarınızı net görerek yapmanızın, doğru bir üfleme pozisyonuna ulaşmanızda size çok yararı olacaktır. Aynadaki pozisyonunuz yukarıdaki fotoğrafta göründüğü gibi olmalıdır.

 Dudaklarınızı salmayın. Tamamen doğal pozisyonda, ne germiş ne de büzmüş olmadığınıza dikkat edin. Dişlerinizi birbirine değmeyecek şekilde yaklaştırın, tam olarak kapatmayın.

 Bütün bu uyarıları dikkatle yerine getirdikten sonra, kendinizi sıkmadan, yormadan sağlıklı, temiz, tok ve dolgun bir ses elde edene kadar kısa aralıklarla “Tu” ya da “Du” der gibi üfleyin. Buna Dil Vurma denir. Bunu yaparken diliniz dişlerinizin arasından aynada görünecek şekilde çıkmasın ve dudağınıza değmesin. Dil vurmayı hiçbir zaman “PUU” ya da “PUFF” şekline dönüştürmeyin. Havanın tamamının mümkün olduğunca üfleme deliğinden içeri girmesine özen gösterin.

 Doğru sesi bulduğunuz da (Sağlıklı, Temiz, Tok ve Dolgun) dudak pozisyonunuzu bozmadan uzun uzun üfleyin. Üflemeye her yeniden başlamada dil vuracaksınız. Dil vururken dudaklarınızı oynatmayın.

 

 

* Üflediğiniz havanın flüte çarpma açısını, dudaklarınızı ileri geri hareket ettirerek bulmaya çalışmayın. Doğru açıyı başınızın öne veya arkaya hareketleriyle bulmaya çalışın.

Yukarıdaki şekli incelediğinizde flütünüzün üç oktavlık ses sınırının dudak pozisyonları dikkate alınarak üç bölüme ayrıldığını ve her bölümün nefes açısının farklı olduğunu göreceksiniz. Şekilde gördüğünüz açılar bilinçli olarak abartılı çizilmiştir. Burada anlatılmak istenen, her oktavın (Ses Genişliğinin) farklı bir nefes açısının olduğudur. Kalın seslerde, baş hafif öne eğilerek nefesin açısı daha dik olmalı, ince seslere çıkıldıkça, baş kademe kademe yukarı kaldırılarak nefesin açısı daraltılmamalıdır. Çalışmalar ilerledikçe bu alışkanlık refleks haline dönüşecektir.

 Hışırtısız, pürüzsüz, net, dolgun ve tok bir ses elde edilinceye kadar bu çalışmayı her gün, günde en az bir saat olacak şekilde aralıklarla sürdürmelisiniz.

Temiz ses elde edemediyseniz, bu durumu olağan kabul edin. Ancak yukarıdaki ayrıntılardan bazılarının bozulmuş olabileceğini de unutmayın. Bu nedenle ayrıntıları tekrar tekrar okuyup, inceleyip yeniden uygulayın.

 Flüt çalmaya başladığınız ilk günlerin çalışmaları sırasında, hafif baş ağrıları hissetmeniz hatta bayılacak gibi olmanız doğaldır. Bu şekilde hissettiğiniz anda çalışmayı bırakıp dinlenin. Hatalı üfleme ve bunun için harcanan güç sonucu meydana gelen bu rahatsızlık geçicidir. Telaşlanmaya ve ilaç kullanmaya gerek yoktur. Bir süre sonra bunların git gide kaybolduğunu göreceksiniz. Temiz sesler elde etmeye başladığınız da, diyaframınızı ve karın kaslarınızı doğru kullanmaya başladığınızda böyle bir sorun yaşamayacaksınız.

Flütü tutuş ve duruş, üfleme tekniği, flüt öğrenmenin ilk aşamalarıdır. Bu temel tekniklerde oluşabilecek hataları daha sonra düzeltmek, oldukça uzun zaman almakta, hatta birçoğu düzeltilememektedir. Uyarıların tümünü doğru anladığınızı ve uyguladığınızı düşünseniz bile, başlangıçta bir profesyonelden alınacak yardımın, flüt öğrenimine sağlayacağı katkıyı göz ardı etmemelisiniz. Yan flüt dersi almadan flütü çalmak oldukça zordur.

 

 

Yan Flüt Nasıl akort edilir?

YanFlütünüzü akort etmeden önce iyice ısınmasını sağlayın. Soğuk flütte sesler daha keskindir. Flütü akort ederken La sesini kullanın. Eğer mümkünse güvenilir elektronik akort cihazı veya akordu düzgün başka bir enstrüman kullanın. Çalıp ara vererek ses perdesinin eşleşip eşleşmediğini kontrol edin. Ana gövdeyle birleştirilen flütün baş kısmının ana gövdeye monte edildiği uzunluk yaklaşık 3,5 cm’dir. Bu baş kısmının ana gövdeyle bağlantı boyunu flüt baş kısmını içeri veya dışarı çekerek ayarlayarak sesin perdesi değiştirilebilir. Referans aldığınız akort aletine göre daha yüksek perdeden çalıyorsanız bu baş kısmını dışa doğru çekmelisiniz. Eğer daha alçak perdeden çalıyorsanız bu baş kısmını içeri doğru itmelisiniz. Özetle flütün daha pes çıkarması için baş kısmı dışarı çekilerek daha tiz ses için içeri itilerek ayarlanmalıdır.

Flütün baş kısmının kapalı ucunda akort mantarı bulunmaktadır. Bu mantarının pozisyonunun da doğru ayarlandığından emin olmanız gerekir. Düzgün bir ton elde edebilmek için bu mantarın konumu önemlidir. Bu mantar pozisyonunu kontrol etmek için temizleme çubuğunun arka ucunu mantara değene kadar flütün baş kısmından içeri sokun temizleme çubuğundaki çizgi şeklindeki çentik üfleme deliğinin merkezine denk geliyorsa mantarın pozisyonu doğrudur.

Daha ayrıntılı bilgi ve ücretsiz deneme dersimizden yararlanmak için bizlere mail veya irtibat numaramızdan ulaşabilirsiniz.

 

yan flüt kursu İzmir // İzmir yan flüt kursu