Yan flütte notalara nasıl basılmalıdır? Yan flütte notaların yerleri