Yan Flüt kursu İzmir tarafından hazırlanan yazımızda yan flüt hakkında daha geniş ve daha ayrıntılı bilgiler ulaşabilirsiniz. Hiç şüphe yok ki bir enstrümanı iyi çalmak için o enstrümanı iyi tanımak gerekmektedir. Bu bağlamda Yan flüt kurslarında sadece egzersizler değil bu konularında işlenmesi gerekmektedir.

Yan Flüt dünyanın en kadim enstrümanları arasında başı çekmektedir. Kimi kaynaklara göre çakılları birbirine vurarak iletişim kurmayı müziğin içine katmazsak ilk müzik aletinin flüt olduğunu savunurlar kimi kaynaklar ise ilk müzik aletinin ilkel taşlar sopalar olduğunu savunmaktadır. Bu tartışmalar güncelliğini korumaktadır. En son 2008 yılında yapılan bir araştırmada dünyanın bilinen en eski enstrümanı bulundu. Bu enstrüman 3 delikli bir flüttü.

yan-flüdün-icadıTüm bu tartışmalar devam ederken kesin olan şey şudur ki flüt ilk müzik aletlerinden biridir. Bu da onu en erken evrenselleşen enstrüman yapmıştır. Genel anlamda flütün ait olduğu bir toplum veya medeniyet yoktur. Flüt her medeniyette veya toplumda başka formlar almış ve toplumların kültürleriyle yoğunlaşarak değişik ses aralıklarının ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bu bağlamda diyebiliriz ki flüt bir yöre yada medeniyetin çalgısı değil dünyanın çalgısıdır.

Geçmişten günümüze güncellenerek gelen ve tarihi sürecinde çeşitleri ortaya çıkan flüt günümüzde dahi gelişimi sürdürmekte ve evrimleşmesi devam etmektedir. Özellikle teknolojinin gelişimiyle flütte kullanılan malzemeler değişmiş bu bağlamda elde edilen sesler değişmiş ve flüt yeni müzik alanlarında kullanılmaya başlanmıştır. Hiç şüphe yok ki teknolojinin gelişimi devam ettikçe tüm müzik aletlerinin gelişimi de devam edecektir.

Tarihçiler dünyanın çeşitli yerlerinde yapılan kazılarda çeşitli üflemeli müzik aleti bulmuştur. Bu kazılarda flütler en çok Mezopotamya bölgesinde ki Mısır, Orta Asya bölgesi ve Çin dolaylarında rastlanmıştır. Bu alanlarda yapılan kazı çalışmalarında okunan kitabelere göre bu üflemeleri çalgılar her dönemde değişik bir ad almıştır. Mesela Çinliler ‘ Yueh ‘ derken Mısırlılar ‘ Fistula ‘ demiştir. Her dönemde farklı formlar alan bu flütler ta ki modern çağa kadar karanlıklar altında kalmıştır. Dünyada yan flüt ezgilerine ve gamlarına hakim olabilmek için mutlaka yan flüt dersi almalısınız. Dünyanın en evrensel enstrümanı sizde evrensel müziklerle doldurmalısınız.

Günümüzde bilinen Yan Flütün ortaya çıkması ise ve bu formu alması 15 ve 16. Yüzyılı kapsamaktadır. Özellikle Avrupa’da büyük ilgiyle karşılanan yan flüt tabii ki de günümüz koşullarında ortaya çıkmamıştır. Eskiden flütler 6 perdeden oluşmakta ve yekpare idiler daha sonra geliştirilerek günümüze geldiler. Şunu unutmamak gerekir ki neredeyse tüm müzik aletleri günümüzde kullanıldığı şekilde bulunmamış gelişerek günümüze gelmişlerdir.

Flüt çeşitli uygarlıklar tarafından çeşitli malzemelerle yapılmıştır. İlk flütler şimşir ağacı, Abanoz gibi ağaçlardan yapılmıştır. Güney Amerika’da Cocus ağacı, Palmiye gibi değişik ağaçlardan yapılmıştır. Teknolojinin gelişimiyle demir alaşımlı flütler yapılmaya başlanmıştır. Yan flüt dersine katıldığınızda malzemeler hakkında ayrıntılı bilgiler edinebilirsiniz.

Yan Flütün şuan da popüler olmasında en büyük katkıyı hiç şüphe yok ki Klasik Müzik vermiştir. İlk olarak oda müziklerinde kullanılan yan flüt daha sonra klasik müzik orkestralarına girmiş ve orada kendine önemli bir yer kapmış ve bu yeri kaptırmamak için çeşitli gelişimler geçirmiştir.

Yan flüt kursu izmir tarafından hazırlanan bu yazımızda sizleri yan flüt tarihi hakkında bilgilendirmeye çalıştık. Sizde daha ayrıntılı ve daha kapsamlı bilgiler için yan flüt kursuna katılabilirsiniz.